Plan lekcji
G.Sabik (GS) B.Szymanek (BS) A.Bazera (AB)
M.Bury (mB) G.Cetnarska (GC) A.Chmielowiec-Depa (AC)
S.Dusza (DS) B.Gawlik (BG) W.Gątarska (WG)
B.Górak (GB) R.Halaburda (RH) E.Hess (EH)
M.Jakubowska (MJ) E.Kajzer (EK) A.Kasperek (AK)
R.Kocój (RK) B.Kozicka (KB) M.Krauss (Kr)
M.Kruczek-Grochala (MK) J.Majewska-Lasek (JM) T.Marmaj (TM)
B.Michalska (BM) A.Kudłak (AM) P.Mucha (MM)
K.Myc (KM) A.Niedbalec (AN) A.Nizioł-Strzępek (NA)
K.Nowaliński (KN) A.Olszewska-Maślanka (AO) A.Ozga-Myc (OA)
B.Piękoś (BP) A.Piołunkowska (PA) O.Polońska (OS)
M.Przybyło (PM) M.Rawski (MR) A.Rosół (AR)
L.Rusznica-Bartusik (LR) G.Sarama (SG) M.Sarna-Galli (MS)
J.Sączawa (JS) J.Sikora (SJ) J.Tobiasz (JT)
B.Turoń (BT) D.Strączyk (St) M.Turzańska (MT)
G.Uchman (GU) J.Walat (JW) R.Wilczyńska (RW)
D.Zajchowska (DZ) B.Zielińska (BZ) M.Żyradzka (MŻ)
A.Drelich (AD)