Kalendarz

piątek, 05 czerwca 2020 00:21 Administrator
Drukuj

KALENDARZ DZIAŁAŃ KOŃCOWOROCZNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RZESZOWIETermin

Działanie

1 – 5 czerwca 2020 r.

konsultacje dla klas pierwszych i trzecich

do dnia 5 czerwca 2020 r.

nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych

8, 9, 10 czerwca 2020 r.

dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzamin maturalny

12 czerwca 2020 r.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych – piątek po Bożym Ciele

15 – 26 czerwca 2020 r.

egzamin maturalny

15 – 19 czerwca 2020 r.

konsultacje dla klas drugich

do dnia 19 czerwca 2020 r.

nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o ostatecznych ocenach końcoworocznych

22 czerwca 2020 r.

konferencja klasyfikacyjna klas I - III

23 czerwca 2020 r.

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

25 czerwca – 1 lipca 2020 r.

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

26 czerwca 2020 r.

zakończenie roku szkolnego – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klas I – III z wyjątkiem klas odbywających w czasie wakacji praktykę zawodową (2 at, 2 bt, 2 dt)

15 czerwca – 10 lipca 2020 r.

I etap rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

31 lipca – 19 sierpnia 2020 r.

II etap rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Termin

Działanie

1 – 5 czerwca 2020 r.

konsultacje dla klas pierwszych i trzecich

do dnia 5 czerwca 2020 r.

nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych

8, 9, 10 czerwca 2020 r.

dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzamin maturalny

12 czerwca 2020 r.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych – piątek po Bożym Ciele

15 – 26 czerwca 2020 r.

egzamin maturalny

15 – 19 czerwca 2020 r.

konsultacje dla klas drugich

do dnia 19 czerwca 2020 r.

nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o ostatecznych ocenach końcoworocznych

22 czerwca 2020 r.

konferencja klasyfikacyjna klas I - III

23 czerwca 2020 r.

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

25 czerwca – 1 lipca 2020 r.

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

26 czerwca 2020 r.

zakończenie roku szkolnego – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klas I – III z wyjątkiem klas odbywających w czasie wakacji praktykę zawodową (2 at, 2 bt, 2 dt)

15 czerwca – 10 lipca 2020 r.

I etap rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

31 lipca – 19 sierpnia 2020 r.

II etap rekrutacji na rok szkolny 2020/2021


Poprawiony: piątek, 05 czerwca 2020 00:27