Informacja o projekcie

środa, 05 grudnia 2012 00:00 Administrator
Drukuj

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie

 

W latach 2013 – 2014 Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Skłodowskiej – Curie w Rzeszowie we współpracy ze szkołami partnerskimi z Monachium (Städtische-Robert-Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege München) i Koszyc (Obchodna Akademia) realizuje projekt: Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy” (2012-1-PL1-LEO01-27524).

Projekt realizowany jest na zasadach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”

Projekt zakłada wyjazd 30 uczniów kl. III  technikum w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec na praktyki zawodowe do Monachium i Koszyc (15 uczniów – marzec 2013, 15 uczniów – listopad 2013).

Praktyka umożliwi uczniom skonfrontowanie wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, poznanie niemieckiej i słowackiej kultury pracy, zweryfikowanie na stanowisku pracy posiadanych umiejętności zawodowych. Odbyte przez uczniów praktyki w nowoczesnych firmach pokażą różnorodne strategie zarządzania, sprawne metody organizacji pracy, planowania i kierowania ludźmi, a także przyczynią się do nowego postrzegania siebie, zwiększenia wiary w swoje umiejętności zawodowe i komunikacyjne. Bardziej świadomi swoich atutów uczniowie pozbędą się kompleksów mieszkańców Europy środkowo - wschodniej, przekonają się że kwalifikacje zawodowe na wysokim poziomie są realną przepustką do międzynarodowego świata pracy. Praktyka za granicą jest najlepszym sposobem uczenia się, gdyż pozwala samodzielnie wykonywać zadania zawodowe na konkretnych stanowiskach przy innej niż w Polsce organizacji i zróżnicowanych metodach pracy. Staż w europejskich firmach pozwoli na kontakt z językiem obcym w sytuacjach zawodowych i życia codziennego. Zachęci do nauki współczesnych języków obcych, pokazując jak ważna jest to umiejętność, zweryfikuje wiedzę, ukształtuje postawę akceptacji dla innej kultury. Pracodawcy oczekują od absolwentów szkół zawodowych nie tylko kompetencji zawodowych, ale również umiejętności współpracy w grupie i sprawności organizacyjnych w realizacji  projektów zadaniowych - projekt doskonali te umiejętności. Uczenie się akceptacji i tolerancji w kontaktach z ludźmi o różnej kulturze narodowej jest szczególnie ważnym zagadnieniem z punktu widzenia celów tego projektu. Projekt poprawi pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejską mobilność osób biorących udział w początkowym etapie kształcenia zawodowego - pokaże perspektywę kariery zawodowej poza miejscem zamieszkania młodym, dobrze przygotowanym do pracy uczniom średnich szkół zawodowych. Nawiązana współpraca ze szkołami i pracodawcami w Niemczech i Słowacji pomoże opracować efektywne programy kształcenia, ułatwi rozwój innowacyjnych, dobrych jakościowo praktyk a wypracowane wspólnie oczekiwane kompetencje i zasady oceniania zwiększą przejrzystość i zasady uznawania kwalifikacji.

Link: REGULAMIN REKRUTACJI

Poprawiony: piątek, 04 stycznia 2013 16:04