Program edukacji ekonomicznej NBP

wtorek, 15 grudnia 2009 17:03 Administrator
Drukuj

NBPProgramu Edukacji Ekonomicznej NBP

 

Tytuł projektu: "Świadomość ekonomiczna - kluczem do sukcesu".

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie. Obejumie uczniów i rodziców tej szkoły oraz młodzież przygotowującą się do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z 30 szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
Odbiorcami projektu są:

 

Główne cele projektu:Bezpośrednimi odbiorcami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, młodzież szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego przygotowująca się do olimpiad, turniejów i konkursów oraz rodzice uczniów ZSE. Projekt adresowany jest głównie do uczniów, którzy angażują się w pracę kółek przedmiotowych. Młodzież ta w 68% pochodzi ze środowisk wiejskich, gdzie znajomość zagadnień ekonomicznych i zaradność na rynku pracy są raczej niskie. W zdecydowanej większości są to uczniowie z rodzin o niskich dochodach, zagrożonych bezrobociem, z ograniczoną możliwością rozwijania zainteresowań we własnym środowisku. Dostęp do komputera i Internetu wynosi w tej grupie zaledwie 30 %. Zajęcia proponowane przez szkołę w ramach projektu są poza lekcjami, jedyną okazją do pogłębienia wiedzy i umiejętności. Działania te umożliwią uczniom łatwiejszy start w przyszłość i zwiększą ich atrakcyjność na wymagającym rynku pracy. Będą też inspiracją do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Projekt przyczyni się do większej świadomości ekonomicznej uczniów, ich środowiska domowego oraz zwiększy aktywność tych grup na rynku pracy. Dzięki prelekcjom w czasie sesji popularnonaukowej, aktywizującym metodom pracy w czasie warsztatów, pracy w kółkach zainteresowań, konsultacjom z praktykami - uczniowie mają możliwość podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności. Podejmowane przez szkołę działania zachęcają młodzież do konfrontacji swoich umiejętności w konkursach i przyczyniają się do osiągania w nich sukcesów. Realizacja projektu zainspiruje też młodzież do aktywności na rzecz środowiska lokalnego w następnych latach.
Działania w ramach projektu:

Poprawiony: wtorek, 09 marca 2010 20:23