Podsumowanie praktyki w Monachium

wtorek, 02 lutego 2010 17:05 Grzegorz Sarama
Drukuj

leonardo

Tytuł projektu: Wzrost mobilności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów

Numer projektu: PL/08/LLP-LdV/IVT/140345

Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie w porozumieniu ze szkołą partnerską  w Niemczech Robert - Bosh Fachoberschule zorganizował w Monachium praktyki zawodowe dla uczniów technikum w zawodzie technik ekonomista. Współpraca odbywała się w ramach programu Leonardo da Vinci.

Cele projektu:

 

Uczniowie III klas technikum uczestniczyli w praktykach zawodowych w następujących terminach:

3.11.2008 – 28.11.2008

(Patrycja Godek, Karolina Grochal, Joanna Dziepak,  Magdalena Zając)

4.05.2009 – 29.05.2009

(Anna Drabicka, Kamil Chruściel, Mateusz Zieliński, Magdalena Murias)

2.11.2009 – 27.11.2009

(Sylwia Pinkowska, Monika Kordowska, Grzegorz Leśko, Konrad Kozimor)

 

Praktyki w Monachium odbywały się u następujących pracodawców:

CD Werbemittel GmBH (agencja marketingowo – reklamowa)

Die Textilmacher GmBH (producent odzieży)

Greiwalder&Partner Marketing Services (firma doradczo – marketingowa, specjalizująca się  w marketingu międzynarodowym)

Balbina Mode (producent odzieży dziecięcej)

Agentur fur Mode K. Kretzschmar (firma zajmująca się projektowaniem i dystrybucją odzieży)

Mohr – Villa Treimann e.V. (agencja marketingowo – reklamowa)

 

W ramach odbywanej praktyki zawodowej uczniowie uczestniczyli w bieżących działaniach następujących komórek organizacyjnych: sekretariat, dział kadrowo – płacowy, księgowość, dział planowania i analiz, dział marketingu.

 

 

Starannie dobrani w wyniku procedury rekrutacyjnej uczestnicy praktyk wzięli udział w następujących przygotowaniach:

-        30 godzin języka obcego,

-        20 godzin przygotowania kulturowego,

-        10 godzin przygotowania zawodowego.

Zajęcia te odbywały się przed rozpoczęciem praktyki zawodowej. W czasie pobytu w Monachium uczniowie mieli okazję poznać kulturę, obyczaje i tradycję kraju partnera, biorąc udział w wycieczkach, spotkaniach z przedstawicielami władz lokalnych, spotkaniach z rówieśnikami z niemieckiej szkoły, prezentacjach.

 

Po zakończonej praktyce uczniowie otrzymali dokumenty potwierdzające jej odbycie:

-        dokument Europass Mobilność (dokument prezentujący w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich, zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych w czasie praktyk i staży zagranicznych, oraz potwierdzający okresy praktyki realizowanej zagranicą),

-        certyfikat potwierdzający odbycie praktyki zawodowej wystawiony przez niemieckich pracodawców,

-        zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie „Wzrost mobilności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów” wydane przez szkoły partnerskie w nim uczestniczące.

Uczestnicy projektu zostali wysoko ocenieni przez pracodawców niemieckich. W ich opinii uczniowie posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i ogólną, bardzo dobrze porozumiewają się w języku obcym,  prezentują wysoką kulturę osobistą, są komunikatywni i otwarci. Uczestnicy projektu podkreślali przyjazna atmosferę w miejscach odbywania praktyk, gotowość pomocy ze strony współpracowników i rówieśników. Według młodzieży była to świetna, żywa lekcja języka obcego, marketingu, rachunkowości i ekonomii.

 

Bardzo dobra współpraca z niemieckim partnerem, zapewniającym pomoc w organizacji praktyk, zakwaterowania i kontynuacji kształcenia kulturowego, przyczyniła się do realizacji wszystkich założonych w projekcie celów. Dotychczasowe dobre doświadczenia ze współpracy, wysoko ocenione przez obydwie strony, zostaną wykorzystane w przyszłości do realizacji nowych projektów.

 

Przykładowe opinie uczestników projektu:

 

„ Poleciłbym każdemu taki wyjazd. To świetna szkoła życia, zawodu, języka ”.

„ Dzięki praktykom w Niemczech uwierzyłam w swoje możliwości. Stałam się bardziej otwarta na innych ”.

„ Dziś wiem że nie muszę mieć kompleksów. W czasie praktyk niejednokrotnie lepiej radziłam sobie z zadaniami zawodowymi, niż niemieccy rówieśnicy ”.

„ Na początku miałem opory przed mówieniem w obcym języku, które zniknęły już po pierwszym dniu ”.

„ Niemcy są bardzo życzliwi, Interesowali się tym, jak nam się żyje w Polsce. Czasami zaskakiwali nas dobrą znajomością realiów gospodarczych i politycznych naszego kraju ”.